Những kiểu than thở bá đạo của sĩ tử trong kỳ thi

0

Đề vừa sức với bạn nhưng quá sức với em, 9 điểm nằm trong tay – 1 điểm nằm…trên giấy.

1001 kiểu than thở 'bá đạo' của sĩ tử trong kỳ thiĐề thi rất dễ nhưng em phải… về quê chăn vịt.1001 kiểu than thở 'bá đạo' của sĩ tử trong kỳ thiKhông uổng công cho thí sinh.1001 kiểu than thở 'bá đạo' của sĩ tử trong kỳ thi 1001 kiểu than thở 'bá đạo' của sĩ tử trong kỳ thiLý do làm bài kém của Nô.

1001 kiểu than thở 'bá đạo' của sĩ tử trong kỳ thi

1001 kiểu than thở 'bá đạo' của sĩ tử trong kỳ thi

Các thí sinh chia sẻ cảm xúc với đề thi.

1001 kiểu than thở 'bá đạo' của sĩ tử trong kỳ thiĐề vừa sức với bạn nhưng… quá sức với em.

1001 kiểu than thở 'bá đạo' của sĩ tử trong kỳ thi

1001 kiểu than thở 'bá đạo' của sĩ tử trong kỳ thi

1001 kiểu than thở 'bá đạo' của sĩ tử trong kỳ thi

1001 kiểu than thở 'bá đạo' của sĩ tử trong kỳ thi

1001 kiểu than thở 'bá đạo' của sĩ tử trong kỳ thiThơ chế “Bước tới phòng thi” bá đạo trên từng hạt gạo.

1001 kiểu than thở 'bá đạo' của sĩ tử trong kỳ thi

Cách làm bài thi vô cùng hài hước.

1001 kiểu than thở 'bá đạo' của sĩ tử trong kỳ thiCó ai biết tại sao Nô đỗ đại học không ta?

1001 kiểu than thở 'bá đạo' của sĩ tử trong kỳ thi

1001 kiểu than thở 'bá đạo' của sĩ tử trong kỳ thiCa khúc Trang giấy trắng có lượt nghe tăng vọt sau kỳ thi.

Đoàn Huyền

 

Chia sẻ.

Gửi một câu trả lời