Những kiểu tên bá đạo chỉ có người bá đạo mới nghĩ ra

0

Đồng Hồ Thụy Sĩ, Lò Vi Sóng, Phạm Thị Lâu Ra hay Hồ Hận Tình Đời… Những cái tên này thì làm gì ở đâu có ngoài Việt Nam :))))

Ngàn lẻ kiểu tên bá đạo chỉ có ở Việt NamNgàn lẻ kiểu tên bá đạo chỉ có ở Việt NamNgàn lẻ kiểu tên bá đạo chỉ có ở Việt NamNgàn lẻ kiểu tên bá đạo chỉ có ở Việt NamNgàn lẻ kiểu tên bá đạo chỉ có ở Việt NamNgàn lẻ kiểu tên bá đạo chỉ có ở Việt NamNgàn lẻ kiểu tên bá đạo chỉ có ở Việt NamNgàn lẻ kiểu tên bá đạo chỉ có ở Việt NamNgàn lẻ kiểu tên bá đạo chỉ có ở Việt Nam

Ốc Sên (Sưu tầm)

 

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Gửi một câu trả lời