Những cái ôm nồng nàn giữa chủ và chó cưng

0

Chó là người bạn vô cùng thân thiết và trung thành với con người, có những cái ôm vô cùng ấm áp giữa tình chủ tớ này .

Những cái ôm nồng nàn tình cảm giữa chủ và chó cưng

Ảnh: Caters News

Những cái ôm nồng nàn tình cảm giữa chủ và chó cưng

Ảnh: Cao TerapiaDonie Terry

Ảnh: Kyle Mackillop

Ảnh: Steve Garner

Ảnh: Ashleigh Potter

Ảnh: Ronin Otter

Ảnh: Daniel Mihailescu

Ảnh: Tatyana

Ảnh: Nseika

Ảnh: Christian Müller

Ảnh: Sherry

Ảnh: Sabrina Paige

Ảnh: Ricardo Bonilla

Ảnh: Katherine Sutherland

Ảnh: blackrose

Tuệ Anh (theo Bored Panda )

Chia sẻ.

Gửi một câu trả lời