Liên tưởng thú vị về hình thù các nước trên thế giới

0

Bạn đã từng xem bản đồ thế giới , đã từng nhìn bản đồ của các nước. Có khi nào bạn tưởng tượng những đất nước đó có hình thù giống cái gì chưa. Nếu có , hãy thử xem những liên tưởng sau đây có giống của bạn không nhé !

Sự liên tưởng thú vị về hình thù các nước

Ốc Sên

Liên tưởng thú vị về hình thù các nước trên thế giới
Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Gửi một câu trả lời