Liên tưởng thú vị về hình thù các nước trên thế giới

0

Bạn đã từng xem bản đồ thế giới , đã từng nhìn bản đồ của các nước. Có khi nào bạn tưởng tượng những đất nước đó có hình thù giống cái gì chưa. Nếu có , hãy thử xem những liên tưởng sau đây có giống của bạn không nhé !

Sự liên tưởng thú vị về hình thù các nước

Ốc Sên

Chia sẻ.

Gửi một câu trả lời