Khi động vật cũng biết …. tâm trạng :

0

Thì ra chúng nó tâm trạng như thế này đây. Cũng giống con người phết đấy chứ nhỉ !

Cười ngất với 1001 tâm trạng của động vậtChẳng có ai thương, chẳng có ai yêu mình cả.

Cười ngất với 1001 tâm trạng của động vậtChủ nhân yêu mình hết sảy.

Cười ngất với 1001 tâm trạng của động vậtGà ấp ra vịt.

Cười ngất với 1001 tâm trạng của động vậtLẽ nào xe khách lại bỏ bom vợ chồng mình?

Cười ngất với 1001 tâm trạng của động vậtChết rồi, đi bơi quên mang cái chèo, làm sao bây giờ???

Cười ngất với 1001 tâm trạng của động vậtNhanh mang cơm lên đây cho ta, đói quá rồi đấy.

Nấm 

Chia sẻ.

Gửi một câu trả lời