Cười té ghế ngày 14/11: ‘Yêu’ là phải độc

0

Lười cũng phải có kiểu, ngụy trang khi vào bếp, hay cách để hồi xuân…

Cười té ghế ngày 14/11: 'Yêu' là phải độc

Ngụy trang khi vào bếp.

Cười té ghế ngày 14/11: 'Yêu' là phải độc

Yêu theo cách khác lạ, chống chỉ định ai có ý định thử.

Cười té ghế ngày 14/11: 'Yêu' là phải độc

Vì tình yêu, không gì là không thể.

Cười té ghế ngày 14/11: 'Yêu' là phải độc

Lười cũng phải có kiểu nha.

Cười té ghế ngày 14/11: 'Yêu' là phải độc

Già rồi nhưng vẫn phong độ lắm.

Cười té ghế ngày 14/11: 'Yêu' là phải độc

Để có một bức ảnh thẻ đẹp.

Cười té ghế ngày 14/11: 'Yêu' là phải độc

Anh ấy đang ngủ hay thức nhỉ?

Cười té ghế ngày 14/11: 'Yêu' là phải độc

Hồi xuân là phải thế này.

Ốc Sên

Chia sẻ.

Gửi một câu trả lời