Đang xem

Viết cho cảm xúc mang tên mối tình đầu

Viết cho cảm xúc mang tên mối tình đầu….

Tình yêu, thường chẳng có lý do. Trái tim cũng không muốn giải thích vì sao mình lại yêu một ai đó hết lòng, vì sao mình lại giữ lại một chút tình ngọt nhạt, vì sao chúng ta lại…