Đang xem

Sống Truyện ngắn : Ngoại tình

Truyện ngắn : Ngoại tình

Người đàn ông nói: “ Để anh xuống bếp nấu ăn”. Cô vội vàng: “ Sao lại thế được, anh cứ để em” rồi bắt đầu bận rộn trong bếp.