Browsing: Truyện ngắn

Tuổi thơ tôi đã đi qua ...

Tuổi thơ tôi đã đi qua …

Bước trên con đường dài sao mà mệt mỏi thế… Tôi muốn trở về với tuổi thơ tôi… Có còn vé cho tôi đi trên chuyến tàu trở về ngày xưa ấy…