Đang xem

Rái cá biển ” bảo vệ trái đất ” ?

Các nhà khoa học khẳng định : Khi săn lùng nhím biển, rái cá chẳng những giải quyết cơn đói của chúng, mà còn giúp loài người giảm đà ấm lên của địa cầu. Thật khó tin . Chúng ta…

1 2