Đang xem

Chú tôm hùm lưỡng tính cực quý hiếm

Màu sắc trên thân tôm được chia thành 2 phần riêng biệt, đỏ nâu và xanh – biểu hiện cho 2 giới đực, cái . Thế giới chắc chỉ có con này là duy nhất rồi !

1 8 9 10