Browsing: Kinh nghiệm cuộc sống

Hạnh phúc là sự bình yên trong tâm hồn 3

Hạnh phúc là sự bình yên trong tâm hồn

Vô cùng phiền não, ông đành thỉnh giáo Sư tổ: “Cứ mỗi khi con nhập định thì một con nhện rất to lại xuất hiện… Dù có dùng cách nào, nó cũng không đi, thỉnh xin Sư Tổ chỉ ra…