Browsing: Tuổi trẻ

Tuổi trẻ và những đam mê, tuổi trẻ là sự ngông cuồng, ngạo mạn, dám đứng lên thách thức với đời, dám làm, dám chịu, dám chấp nhận để đạt được điều mình muốn