Đang xem

Tại sao con người hay muộn phiền khổ não?

Tại sao con người hay muộn phiền khổ não?

Tại sao con người hay phiền não? Nếu người ta biết chấp nhận, biết thế nào là đủ thì sẽ không bao giờ phiền não. Người ta khổ bởi lòng người quá sân si, tâm hồn không tĩnh.