Đang xem

Thị trấn mỗi nhà có một chiếc máy bay

Sự sung túc của người dân thị trấn Spruce Creek (Mỹ) thể hiện qua việc mỗi nhà gần như đều có một chiếc phi cơ riêng. Chà , thích thật , chả còn phải lo tắc đường như ở Việt…

1 2 3 5